CHPI: kunde en kwaliteiten bundelen voor succes organisatie

Image module

Over CHPI

CHPI is het project- en interim-managementbedrijf van Caroliene Honing, dat zij sinds 2016 leidt. Daarvoor was zij tien jaar lang betrokken als project- en programmamanager bij de Nationale Politie. Bij diezelfde werkgever vervulde zij van 2003 tot 2006 de functie van projectcontroller.

Carolienes expertise is bedrijven en organisaties op projectmatige wijze helpen bij veranderingen. Terwijl de reguliere bedrijfsprocessen door kunnen gaan, leidt zij veranderingen binnen organisaties en borgt zij deze.

Haar uitgangspunt is om alle kennis, kunde, kwaliteiten en ervaring van bij verandering betrokken disciplines samen te brengen en te bundelen tot een team. Zo brengt zij structuur aan om tot een lijn, plan, proces of beleid te komen. Het succes van veranderingen in een organisatie zijn voor een zeer belangrijk deel toe te schrijven aan de verbinding tussen mensen en groepen die een project mede tot een succes moeten maken.

Meer weten?