“Een daadkrachtige, voortvarende en doelgerichte collega”

Ingrid Ter Haar

Image module
Image module

Onze staat van dienst

Kleine en grote organisaties, commerciële bedrijven en overheidsinstellingen hebben met succes CHPI ingeschakeld voor het begeleiden van veranderprocessen. Klik op een van de recente projecten of opdrachtgever voor meer informatie over deze opdracht.
Meer weten?

Recente projecten

Projectmanager Onboarding en HR Communicatie
Soort project: HRM

Opdrachtgever: Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (dec. 2019 – heden)


Het project Onboarding en het project HR Communicatie Rijk zijn totale projecten: business vraagstuk, ICT-ontwikkeling en -bouwen, informatiemanagement, businessprocessen, verandertraject, opleiden en in beheer nemen. Een complexe omgeving omdat beide projecten in samenwerking gaan met meerdere ministeries en bedrijfsvoeringsorganisaties Rijk.

Image module

Projectmanager Actielijnen
Soort project: Bedrijfsvoering

Opdrachtgever: Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (aug. 2019 – nov. 2019)


Uitvoeren van een van de actielijnen binnen het Programma elektronische Identiteit (eID). In deze actielijn moest inzichtelijk worden gemaakt welke dienstverleners op basis van de wet eIDAs op korte termijn konden worden ingedeeld in de verschillende betrouwbaarheidsniveaus. In samenwerking met de ICT-leverancier van Binnenlandse Zaken en beleidsmedewerkers van BZK is dit in kaart gebracht. Tevens is een start gemaakt met het promoten van de DigiD-app.

Image module

Projectmanager Avg en Wpg Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
Soort project: Juridische zaken & Bedrijfsvoering

Opdrachtgever: Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (mrt. 2018- juni 2019)


Het project heeft de basis gelegd voor het voldoen aan Avg en Wet Politiegegevens (Wpg). Mijn organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden waren van belang om alle disciplines van de NVWA te betrekken. Als projectmanager stuurde ik de werkgroepen aan en was ik het eerste aanspreekpunt. Binnen en buiten de NVWA heb ik de verbinding gezocht en uitleg gegeven op de nieuwe wet- en regelgeving. Informatievoorziening was een belangrijk onderwerp. Op basis van de Archiefwet- en regelgeving moest nieuw beleid worden opgesteld en geïmplementeerd binnen de NVWA.

Image module

Advies opdracht Documentaire informatievoorziening
Soort project: Advies Bedrijfsvoering

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (aug. 2017-nov. 2017)


Het maken van een analyse en het herijken van een viertal informatieprocessen. Het onderzoek was gericht op de IST-situatie, de afwijkingen die in de praktijk zijn aangetroffen en de SOLL-situatie voor de middellange – en lange termijn. Het onderzoek werd uitgevoerd in een bestuurlijk complexe context waarin de verschillende belangen van management een rol speelden; die heb ik in kaart gebracht. Ook betrok ik zoveel mogelijk medewerkers.

Image module

Projectmanager DI
Soort project: Bedrijfsvoering

Opdrachtgever: Corporate Dienst Rijkswaterstaat (mrt. 2017 – dec. 2017)

Gericht op de processen rond digitale informatievoorziening binnen Rijkswaterstaat, bedoeld om de digitale documentaire informatie op eenduidige wijze te behandelen. Het project vond plaats in een veranderende en bestuurlijk complexe omgeving. Als overall projectmanager gaf ik sturing aan een projectteam. Activiteiten:

Samenwerken en het verbinden van organisatieonderdelen,
Herijken van bestaand beleid en uniformeren van werkafspraken,
Opstellen afhankelijkheidsschema Informatievoorzieningsprojecten en -trajecten voor de Directie en management Financiën & Facilitair.

Image module

Projectmanager ICT
Soort project: Bedrijfsvoering & ICT

Opdrachtgever: Dienst Rijkswaterstaat (febr. 2016 – okt 2016)

Managen van meerdere projecten ten behoeve van Rijkswaterstaat in samenwerking met externe partijen. Door:
• het samenbrengen van betrokken disciplines,
• het organiseren van stakeholder- en klantbijeenkomsten,
• uitvoeren van business-analyses en
• het in kaart brengen van werkzaamheden en verantwoordelijkheden
heb ik een duidelijke lijn uitgezet voor de verdere uitvoering van de projecten. Mijn ervaring als overall projectmanager heb ik ingezet om een vloeiende samenwerking tussen Rijkswaterstaat en meerdere externe partijen te bewerkstelligen.

Image module

Nationale Politie (in dienst 06-15)

Uitvoering van meerdere soorten projecten, zoals

• ICT-gerelateerde opdrachten in het kader van informatievoorziening, informatiebeveiliging, toegang en autorisatie, privacy en ICT-aanpassingen,

• projecten die veranderingen in de organisatie op verschillende domeinen (handhaving, inlichtingen en opsporing) moesten realiseren,

• diverse bedrijfsvoering projecten in samenwerking met onder meer afdelingen Juridische Zaken, Inkoop, Personeelsmanagement en Financiën en korpsen,

• projecten voor de aanschaf van nieuwe producten en diensten samen met externe leveranciers.

De uitvoering van de projecten vond vaak plaats in een bestuurlijk complexe omgeving. De projectbudgetten varieerden van tienduizenden tot meerdere miljoenen euro’s.
Als projectmanager moest ik gebruik maken van mijn organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden om

• een goed beeld te krijgen van stakeholdermanagement,

• de consensus te vinden in de belangen van lijn-, strategische, project- en programmaorganisaties,

diverse analyses en rapportages te kunnen produceren.

Image module