Het succes?
De verbinding!

Het succes van een verandering schuilt in verbinding: het verbinden van partijen en individuen die bij een veranderingsproces betrokken zijn zodat een hecht team ontstaat. Het proces in duidelijke fases indelen, de juiste stappen op het juiste moment zetten, optimale wederzijdse communicatie voeren, elkaar willen en kunnen begrijpen, niets en niemand vergeten…. Daar gaat het om.

Meer weten?
Image module

Netwerken

CHPI is lid van BNI Welvaart.
Het motto “Geven Loont” past perfect bij de visie van CHPI.
Want door elkaar te helpen, komen we samen vooruit.

 

Caroliene Honing, specialist

U wilt of moet uw bedrijf of organisatie aanpassen. Veranderde marktomstandigheden, bijgestelde doelstellingen, nieuwe wetgeving maken dat onvermijdelijk. Heeft u het hele proces goed in beeld? Zijn alle betrokkenen – medewerkers, klanten, leveranciers, investeerders, andere stakeholders – ook werkelijk betrokken? Bent u zich bewust van de impact van het verandertraject?

Een project-/programmamanager is gespecialiseerd in projectmatige aanpak van veranderingsprocessen. Hij of zij neemt u de zorg hiervoor uit handen. Zo kunt u zich blijven focussen op uw core business.

Die specialist in bedrijfs- en organisatieverandering ben ik: Caroliene Honing, sinds 2016 eigenaar van Caroliene Honing Project & Interimmanagement. Sinds 2006 heb ik vele veranderingen begeleid bij commerciële en (semi-)overheidsinstellingen, onder meer bij Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en de Nationale Politie.

Meer weten over Caroliene Honing?